Begrijpend Lezen

Het begrijpen van leesteksten is een belangrijke vaardigheid voor op school. Bij de meeste vakken is het van belang om teksten te kunnen begrijpen. Zelfs voor een vak als rekenen ( wiskunde op het voortgezet onderwijs) is het noodzakelijk om de verhaaltjes bij de sommen (redactiesommen ) te kunnen begrijpen.

Wat kunnen nu de oorzaken zijn van het onvoldoende begrijpen van leesteksten?

  • Uw kind leest te snel en daardoor te oppervlakkig
  • Uw kind heeft moeite om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden
  • Uw kind geeft de antwoorden uit het hoofd i.p.v. deze uit de tekst te halen.
  • Uw kind heeft moeite met technisch lezen waardoor er teveel tijd gaat zitten in het ontcijferen van wat er in de leestekst staat.
  • Uw kind geeft onvolledige antwoorden, of juist te brede antwoorden.
  • Uw kind heeft onvoldoende kennis van de termen die gebruikt worden bij het testen van begrijpend lezen op school ( denk aan alinea, thema etc.)
  • Uw kind heeft moeite met concentratie

In de trainingen van SamScool worden veel van deze oorzaken blootgelegd en leert uw kind zich bewust worden van zijn/haar valkuilen.

Scroll Up