Trainingen

Begrijpend lezen groep 6

In groep 6 draait het begrijpend lezen om 9 Leesstrategieën (

9 manieren waarmee je een tekst beter kunt begrijpen en waarmee je kind vaardig kan worden in begrijpend lezen).

Deze leesstrategieën zitten verweven in de stof die uw kind krijgt aangeboden in de training. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van een tekst, voordat het kind start met het lezen, het doel van het lezen van de tekst bepalen, en een samenvatting van de tekst maken.

Uw kind leert zowel in detail naar de tekst te kijken (moeilijke woorden raden, waar verwijzen bepaalde woorden naar, wat geven signaalwoorden aan), alsook naar het geheel van de tekst ( wat is nu de rode draad in de tekst, hoe is de structuur van de tekst en wat zegt dat over de tekst).

Tenslotte leert uw kind ook de vaardigheid tot het opbouwen van een grotere woordenschat;  op zo’n manier dat het woord beklijft. In bijna elke les behandelen we een leestekst en passen we het geleerde toe. Door alle lessen proberen we de kinderen bewust te maken van het nut van deze training, zodat ze gemotiveerd blijven. Ook aan een gezonde dosis zelfvertrouwen wordt gewerkt!

 

Begrijpend lezen groep 7/8

In deze training leert uw kind een aantal woorddraadstrategieën te gebruiken. Wat te doen bij een moeilijk woord en hoe kom je erachter wat het woord zou kunnen betekenen. We gaan dieper in op signaalwoorden en verwijswoorden.

Ook in deze training leert uw kind zowel in detail naar de tekst te kijken (waar verwijzen bepaalde woorden naar, wat geven signaalwoorden aan), alsook naar het geheel van de tekst ( wat is de hoofdgedachte van een tekst, wat zijn de verschillende deelonderwerpen in alinea’s, en hoe maak je een samenvatting van de tekst).  Verder komen studievaardigheden subtiel aan bod.

Tenslotte leert uw kind ook de vaardigheid tot het opbouwen van een grotere woordenschat, hoe kijk je naar een woord en hoe zorg je ervoor dat het woord beklijft. Uw kind houdt een woordenschriftje bij van moeilijke woorden en gaat met deze woorden aan de slag om de woorden goed te onthouden. In bijna elke les behandelen we een leestekst en passen we het geleerde toe.

Eindtoets trainingen

Deze training voor groep 7 en 8 bestaat uit de onderdelen:

  • Begrijpend lezen
  • Studievaardigheden
  • Werkwoordenspelling

Er wordt aandacht besteed aan hoe de vraag gesteld is. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een ontkenning in de vraag zit of de vraag op een misleidende manier is geformuleerd om zo een fout antwoord uit te lokken. Ook behandelen we het kiezen van multiple choice antwoorden bij vragen. Hoe kom je bij het juiste antwoord? Bij de studievaardigheden worden alle bronnen waar uw kind mee te maken krijgt doorgenomen, ook de betekenissen van woorden die veel voorkomen bij studievaardigheden worden uitgelegd. De spelling van de werkwoorden leert uw kind aan d.m.v. een stappenplan. Bij alle onderdelen wordt uw kind stapsgewijs meegenomen, alle oefeningen doen we samen!

Scroll Up