Over SamScool

SamScool biedt functionele trainingen aan voor kinderen van groep 6 tot groep 8 in de stad Utrecht.

De trainingen die we bieden zijn;

  • Begrijpend Lezen voor groep 6 en 7/8
  • Cito trainingen voor groep 7/8
  • Rekenvaardigheid (binnenkort)

Het doel van deze trainingen is om kinderen handvatten en tools mee te geven zodat zij na onze training een zekere mate van zelfredzaam verwerven op deze gebieden en in staat zijn om deze vaardigheden verder en dieper te ontwikkelen.

De Begrijpend lezen trainingen en de cito-trainingen worden gegeven door een ervaren docent Nederlands.

We vinden het belangrijk dat u als ouder wordt meegenomen in dat wat uw kind leert bij ons, wij houden u dan ook d.m.v. whatsapp per week op de hoogte van de inhoud van elke les.

Scroll Up